Εταιρικό Προφίλ

Οι τομείς δραστηριότητας της γαλακτοβιομηχανίας Κουρούσιης είναι η παραλαβή, παραγωγή, συσκευασία και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η γαλακτοβιομηχανία Κουρούσιης είναι ιδιαίτερα περήφανη γιατί έχει δεσμευθεί στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, στη χρήση υψηλών προδιαγραφών υγιεινής, παραγωγής και στον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο των διαδικασιών και προϊόντων της.

Προς αυτό το σκοπό η εταιρεία εφαρμόζει τα εθνικά πρότυπα παραγωγής, τις ευρωπαϊκές οδηγίες υγιεινής, τις αρχές Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων HACCP και έχει επιτυχώς πιστοποιηθεί με τo αυστηρό αναγνωρισμένο Σύστημα Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας IFS το οποίo είναι γαλλογερμανικό πρότυπο.

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης εργάζεται πυρετωδώς ούτως ώστε η γκάμα των προϊόντων Κουρούσιη να εμπλουτίζεται διαρκώς για να ικανοποιούνται οι σύγχρονες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών.